Fundacja Bogaci Miłosierdziem, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki
(+48) 696 849 690
mocarze@dommocarzy.pl

Kim jesteśmy?

Fundacja Bogaci Miłosierdziem

W placówkach szkolno – wychowawczych prowadzonych przez zgromadzenie sióstr zmartwychwstanek w Mocarzewie kształci się 80 podopiecznych. Według prawa przebywać w nich mogą osoby do ukończenia nauki, często do 25. roku życia. Potem siostry zmuszone są odesłać Mocarzy do ich domów. Jednak często podopieczni nie mają dokąd wracać lub nie odnajdują się w nowej rzeczywistości. 

Fundacja Bogaci Miłosierdziem została utworzona jako odpowiedź na potrzeby rodziców i sióstr, którzy zrozumieli, że w Mocarzewie powinien powstać dom dla absolwentów. Z myślą o „starszych” Mocarzach siostry podjęły się wybudowania placówki, która stanie się dla nich domem po zakończeniu nauki.

Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” została ustanowiona przez s. Urszulę Marię Wołowiec aktem notarialnym sporządzonym w dniu  25  sierpnia  2016  r. przez  notariusza  Barbarę  Danielewicz w Kancelarii w Gostyninie, przy ul. 3-go Maja 31 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Głównym celem działania Fundacji, zgodnie z wolą Fundatora, jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ruchowo  lub  z  współistniejącymi  zaburzeniami  psychicznymi,  w  tym  tworzenie   i utrzymywanie bazy materialnej – budowa Domu Pomocy w Mocarzewie.

Skip to content