Fundacja Bogaci Miłosierdziem, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki
(+48) 696 849 690
mocarze@dommocarzy.pl

Materiały audio

Fundacja Bogaci Miłosierdziem

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Mocarzewie, wszyscy mają tylko jedno marzenie – nowy dom. Dzięki niemu podopieczni będą w nim mogli zostać na stałe, bez konieczności przenosin do innych placówek. Ośrodek jest prowadzony przez byłą studentkę KUL, siostrę Benedyktę Pogorzelską. O chwilach pięknych, ale też i tych trudnych w pracy z niepełnosprawną młodzieżą można posłuchać, w reportażu Tomasza Najdy p.t. „Mocarzewo to mój dom”…..

Skip to content